13.6.2018

GDPR

Informace ke GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) poskytujeme tímto subjektům údajů i dozorovému úřadu záznamy o činnostech zpracování dle článku 30 GDPR (PDF). Subjektům údajů doporučujeme nastudovat si celý předpis (odkaz) pro získání názoru a vyčerpávajících informací k celé problematice

Žádosti a dotazy ke GDPR přijímáme od oprávněných subjektů výhradně elektronickou poštou na adresu eforum-gdpr@eforum.cz, od správních orgánů ČR také prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Každá žádost, zaslaná na adresu eforum-gdpr@eforum.cz, aby mohla být zpracována, musí být opatřena zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele.

Zprávy a žádosti dle nařízení GDPR neopatřené zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele z důvodu opatrnosti považujeme za podvodné a zastírající skutečnou identitu odesílatele a jako takové nebudou zpracovány.