CERTIFIKÁTY

ČSN ISO 9001:2009 – certifikát kvality

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 jsou specifikovány nároky na systém managementu kvality používaného pro vnitřní aplikaci, smluvní účely nebo pro certifikaci. V podstatě se jedná o jakousi „kuchařku“, podle které má fungovat veškeré řízení procesů ve společnosti (firmě).
Společnost, která je řízena systémem ISO 9001:2009, poskytuje větší záruky kvality zákazníkům.