CERTIFIKÁTY

Naše společnost je mimo jiné držitelem certifikátu systému managementu kvality a naši klíčový pracovníci mají prověrku NBÚ na stupeň důvěrné a tajné
 

 

ČSN ISO 9001:2009 – certifikát kvality

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 jsou specifikovány nároky na systém managementu kvality používaného pro vnitřní aplikaci, smluvní účely nebo pro certifikaci. V podstatě se jedná o jakousi „kuchařku“, podle které má fungovat veškeré řízení procesů ve společnosti (firmě).
Společnost, která je řízena systémem ISO 9001:2009, poskytuje větší záruky kvality zákazníkům.

 

 


Prověrka NBÚ st.1 a st.2

Osoba, která získá prověrku NBÚ, je oprávněna pracovat na zadáních a projektech, ve kterých se můžeme setkat s citlivými daty.
Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí.

Účelem prověrky NBÚ je posouzení stupně bezpečnosti.